تبلیغات
باغچه قدیمی - قاصدک

باغچه قدیمی

چقدر سخته گل آرزو هاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اونوقت آروم زیر لب بگی گل من ، باغچه نو ، مبارک

ای قاصــــــــــــــدک کجا میری

دســــــــــــت منم بگـــــــــــیر ببر

ببر کنار اونی که این دلو  کـــــــــرده در بدر

بهش بگـــــــــــو بهش بگو دوســـــــتش دارم یه عالمه

اما برای عشـــــــــــــق من یه عالمه خیلی کمه

ای قاصــــــــــــــــدک خبر ببر از این دل شکــــــــــسته پر

ای قاصـــــــــــــدک خبر ببر از این شـــبای بی ســـــــــحر

ای قاصـــــــــدک خبر ببر از این دوتا چشـــــــمای تر

ای قاصــــــــدک خبر ببر                                       خبر ببر                                           خبر ببر

ای قاصــــــــــدک بهش بگو خاطــــــــــــره هات پیش منن

بگو تمــــــوم لحظه هام به حســـــــــرت اون می گذرن

بهش بگو خاطــــــــره هاش رو زخــــــم من شدن نمــکـ

هیچکـــــــــسی پیش من نموند تنها تو موندی قاصـــــــــــدک

بهش بگو دلم هنوز اســـــــــــمشو فریاد میزنه

بگـــــو از این گریه ای که رفیق چشــــــــمای منه

بگو نبودنش  جونــــــــــــــمو داره اتیش میزنه

بهش بگو هر نفســـــــــش سطر ترانه منه

ای قاصـــــــــــــــــــــدک              خبر ببر                        خبر ببر

 


نوشته شده در جمعه بیستم خردادماه سال 1390 ساعت 02:33 توسط mehdi 347 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak