تبلیغات
باغچه قدیمی - تهمت

باغچه قدیمی

چقدر سخته گل آرزو هاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اونوقت آروم زیر لب بگی گل من ، باغچه نو ، مبارک

تهمت

اونروزاكه تنـــــــــها بودی            گمشــــــده دریا بودی            قایق تو شكســـــته بود 

                        تنت نهیف وخســـــــته بود             فانوس دریایت شــــــــدم

عشق اهورایت شدم                    گذشتم ازهرهوسی   تاتوبه مقصدبرســـــی

 امابه جاش تو  بــــــــــــد شدی

 ازمن وعشقم ردشدی            به من كه پشــت پازدی            تهمت ناروا زدی ! #########

 اون روزاكه توجنگلا
ترسیده بودی بی صدا             بین درختای بزرگ       میون گله گله گــــــــرگ

               گذشـــــــــتم ازجون خودم            طعمه دشـــــمنات شــــدم    

                             ازتیكه پاره های من روزای توســــــاخته شــــــــدن!!


نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم تیرماه سال 1390 ساعت 04:19 توسط mehdi 347 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak